Smykowe granie

Smykowe Granie – projekt Filharmonii Krakowskiej

przygotowywany i prowadzony przez Jolantę i Miłosza Gawryłkiewiczów, związanych z Fundacją Kreatywnej Edukacji.

Spotkania z muzyką, tańcem i śpiewem dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dla kobiet w ciąży, z wykorzystaniem Teorii uczenia się muzyki prof. E. E. Gordona.

 

Dlaczego warto kontaktować małe dzieci z muzyką?

Dziecko, któremu śpiewamy, któremu prezentujemy dobrą muzykę, jeszcze zanim się urodzi, przynosi ze sobą na świat potencjał uzdolnień muzycznych ukształtowany genetycznie i środowiskowo. Potencjał ten rozwija się nadal po narodzinach, jeśli kontynuujemy muzyczne oddziaływania. Praca z dzieckiem w tym okresie ma charakter kierowania (nie nauczania), czyli dostarczania dziecku odpowiednich bodźców. Dziecko jest po prostu „zanurzone w muzyce”. Dzięki obcowaniu z bogatym muzycznie środowiskiem dziecko wchłania „słownik muzyczny” i spontanicznie uczy się muzycznych prawidłowości tak jak uczy się mowy; uczy się audiować (myśleć muzycznie), tak jak uczy się myśleć wykorzystując język. Istnieje silna analogia między uczeniem się języka, a rozwijaniem uzdolnień muzycznych. Okres prenatalny i wczesny postnatalny jest tutaj szczególnie ważny (tak jak przy uczeniu się mowy).

Filharmonia Krakowska po raz czwarty podjęła nad wyraz ciekawą i pożyteczną inicjatywę zorganizowania cyklu spotkań umuzykalniających dla dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia, a także dla przyszłych mam.
Działania te oparła na koncepcji i metodzie prof. E. E. Gordona ze Stanów Zjednoczonych.

Jako psycholog muzyki, współtłumaczka prac E. E. Gordona na język polski i uczestniczka kilku Seminariów Gordonowskich, jestem niezbicie przekonana o trafności i atrakcyjności spotkań małych dzieci z muzyką oraz o przydatności ekspozycji muzycznej jeszcze w okresie prenatalnym. Dlatego jako merytoryczny opiekun Smykowego Grania serdecznie zachęcam Państwa do uczestnictwa w kolejnym tego typu cyklu koncertowym.

Dr Ewa Klimas-Kuchtowa
Kierownik Studiów Podyplomowych
„Muzykoterapia”
Akademia Muzyczna w Krakowie

Zachęcamy do:

 

W edukacji muzycznej nie chodzi o to, żeby produkować geniuszy, ale żeby dać wszystkim równe szanse. Dążymy do stworzenia społeczeństwa otwartego na muzykę. Inaczej nie byłoby sensu inwestować w instytucje kultury, bo nie miałby kto w niej uczestniczyć.

 

Sezon 2020/21

Już wkrótce.

Strona wykorzystuje pliki cookies.